Συντήρηση

Η εργασία περιλαμβάνει τις εξής υποεργασίες:

  • Συγχρονισμός

Η εργασία αυτή ελέγχει την ορθότητα του σχήματος της βάσης δεδομένων, δηλαδή, την ορθότητα των πινάκων, των πεδίων και των σχέσεων μεταξύ τους. Με την επιλογή “Διόρθωση” το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα προσπαθήσει να διορθώσει στην βάση δεδομένων τα τυχόν προβλήματα που θα εμφανιστούν με τον έλεγχο.

  • Restore

Η επιλογή Restore (επαναφορά αρχείων από αντίγραφα) χρησιμοποιείται για να επαναφέρετε τα αρχεία σας από τα αντίγραφα ασφαλείας που έχετε πάρει με την εργασία Backup. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προτείνει κάθε φορά τη διαδρομή (directory) που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη διαδρομή όπου βρίσκονται αποθηκευμένα τα αρχεία backup. Απαντήστε «Ναι» στην επιβεβαίωση εργασίας που ζητά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. για να προχωρήσετε.

  • Εισαγωγή δεδομένων

Η εργασία αυτή χρησιμοποιείται για να εισάγετε τα αρχεία Γενικής λογιστικής και Παγίων που έχετε πάρει με την εργασία Εξαγωγή Δεδομένων.

Προηγούμενο

Προγραμματισμός Backup