Θέσεις Πωλητών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Θέσεις Πωλητών για να δημιουργήσετε τον πίνακα με τις θέσεις των πωλητών (π.χ. πωλητής, προϊστάμενος, διευθυντής κ.λ.π).

Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων, πατήστε [Esc] και επιλέξτε «Ναι», για να καταχωρηθούν οι αλλαγές.

 

Προηγούμενο

Groups Πωλητών