Ευρετήριο

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ευρετήριο για την μαζική προβολή ή μεταβολή των προμηθευτών. Αναζητήστε τον προμηθευτή που επιθυμείτε να προβάλλετε ή να μεταβάλλετε χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Η λειτουργία της εργασίας είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφηκε στις εργασίες [Μεταβολές – Διαγραφές] και [Προβολές].

.

Προηγούμενο

Καρτέλα

Επόμενο

Υπόλοιπα