Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για να κάνετε τις επιθυμητές μεταβολές στα στοιχεία κάποιου πινακίου καθώς επίσης και να τα διαγράψετε.

Επιλέξτε το πινάκιο που σας ενδιαφέρει απαντώντας στις ερωτήσεις του διαλόγου που προβάλλει η εφαρμογή και κάντε τις επιθυμητές μεταβολές ή διαγράψτε το πατώντας το πλήκτρο [Delete].

Επιβεβαιώστε τις επιλογές, απαντώντας στην ερώτηση για καταχώρηση ή όχι των αλλαγών.

Προσοχή! Μόλις διαγράψετε κάποιο πινάκιο από το αρχείο, αυτόματα θα διαγραφούν όλα τα αξιόγραφα και οι κινήσεις που έχουν προκύψει από αυτό.

.

Προηγούμενο

Καταχωρήσεις

Επόμενο

Προβολή