Εγγυοδοσία

Προστέθηκαν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ όλες οι εργασίες και οι εκτυπώσεις που αφορούν την διαχείριση της εγγυοδοσίας. Για την ενεργοποίηση της διαχείρισης προστέθηκε παράμετρος στα στοιχεία των εταιριών για την δήλωση της ειδικής διαχείρισης. (Οργάνωση – Εταιρίες – Νέα εταιρία/Μεταβολές εταιρίας)

 • Στις εκτυπώσεις των πελατών προστέθηκαν οι εκτυπώσεις της εγγυοδοσίας (Πελάτες – Εκτυπώσεις – Εγγυοδοσία)
  • «Ισοζύγιο» Εκτύπωση ισοζύγιο πελατών (Ανάλυση Εγγυοδοσίας)
  • «Καρτέλες» Καρτέλα πελάτη
 • Στις εκτυπώσεις των πωλήσεων προστέθηκαν οι εκτυπώσεις της εγγυοδοσίας (Πωλήσεις – Εκτυπώσεις – Εγγυοδοσία)
  • «Ισοζύγιο» Εκτύπωση ισοζύγιο εγγυοδοσίας πελάτη.
  • «Καρτέλες» Καρτέλα πελάτη
 • Στην οργάνωση προστέθηκαν όλες εκείνες οι εργασίες που αφορούν την παραμετροποίηση της εγγυοδοσίας. Αυτές βρίσκονται στην Ειδικές παραμέτρους του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Εγγυοδοσία). Αφορά την γενική παραμετροποίηση της εγγυοδοσίας :
  • «Λεπτομέρειες ανάλυσης εγγυοδοσίας» Αφορά τις παραμέτρους εκτύπωσης της ανάλυσης εγγυοδοσίας.
  • «Εγγυοδοσία ανά παραστατικό». Ποια είναι τα παραστατικά με διαχείριση εγγυοδοσίας.
  • «Εγγυοδοσία ανά κίνηση πελάτη».
Προηγούμενο

Διαχείριση GDPR

Επόμενο

Tax Agent