Κατηγορίες

Με την εργασία Κατηγορίες διαχειρίζεστε τον πίνακα των κατηγοριών των παγίων.

Συμπληρώστε αρχικά κωδικό και περιγραφή των κατηγοριών που θέλετε να δημιουργήσετε για τα Πάγια. Στη συνέχεια ορίστε για κάθε κατηγορία, τη μέθοδο και τους συντελεστές αποσβέσεων (τακτικό και πρόσθετο), προκειμένου να προτείνονται αυτόματα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. στην καταχώρηση κάθε νέου παγίου.

.

Επόμενο

Τμήματα