Νέο Αξιόγραφο

 

 

 

 

 

 

 

Η εργασία Νέο Αξιόγραφο χρησιμοποιείται για την αρχική εισαγωγή των στοιχείων των αξιογράφων.

Για την εισαγωγή των στοιχείων πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία:

· Είδος

Επιλέξτε το είδος του αξιογράφου από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Η συμπλήρωση του πίνακα γίνεται από την επιλογή [Οργάνωση – Παράμετροι – Κινήσεις – Είδη Αξιογράφων].

· Κατάσταση

Το πεδίο Κατάσταση ενημερώνεται από την εφαρμογή.

· Ημερομηνία Έκδοσης

Εισάγετε την ημερομηνία που εκδόθηκε το αξιόγραφο.

· Ημερομηνία Λήξης

Εισάγετε την ημερομηνία λήξης του αξιογράφου.

· Κωδικός

Εισάγετε τον κωδικό του αξιογράφου.

Πατώντας “=” ή “*” το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εισάγει αυτόματα τον επόμενο κωδικό.

· Αριθμός

Εισάγετε τον αριθμό του αξιογράφου.