Λιανική

Η εργασία Λιανική πώληση χρησιμοποιείται για την καταχώρηση και εκτύπωση των παραστατικών των λιανικών σας πωλήσεων. Πελάτης στη Λιανική πώληση θεωρείται ο κωδικός που έχετε εισάγει ως default κωδικός στην εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Πελάτες]. Κατά την εισαγωγή στην εργασία, εμφανίζεται ένας πίνακας όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία του παραστατικού.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προτείνει το default είδος παραστατικού (π.χ. ΑΛΠ) που έχετε καθορίσει με την εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Πωλήσεις]. Αποδέχεσθε το προτεινόμενο είδος παραστατικού πατώντας [Enter] ή επιλέγετε κάποιο διαφορετικό από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

Στη συνέχεια, ορίστε την ημερομηνία του παραστατικού, τον πωλητή, τον αποθηκευτικό χώρο απ’ όπου θα εξαχθούν τα είδη σας, τον τρόπο πληρωμής καθώς και το τυχόν ξένο νόμισμα στο οποίο θα πραγματοποιήσετε τη συναλλαγή.

Εισάγετε κατόπιν τα πωλούμενα είδη, όπως ακριβώς και στην εργασία της καταχώρησης παραστατικού. Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το ποσό πληρωμής με ευανάγνωστους χαρακτήρες. Το παράθυρο του τρόπου πληρωμής περιέχει και αυτό τα γνωστά πεδία, ο τρόπος εισαγωγής των οποίων έχει ήδη περιγραφεί.

Τέλος, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την πώληση.

.