Σενάρια Μεταφοράς

Χρησιμοποιήστε την εργασία Σενάρια Μεταφοράς για να ορίσετε τις κινήσεις – εγγραφές και τα αρχεία που θα μετέχουν στη μεταφορά των δεδομένων μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P.

Σενάρια Μεταφοράς είναι τα κριτήρια (φίλτρα) με βάση τα οποία γίνονται οι ανταλλαγές πληροφοριών-δεδομένων. Μπορείτε να σχεδιάσετε μέχρι 15 τέτοια σενάρια.

Αρχικά εισάγετε τον αύξοντα αριθμό και την περιγραφή του σεναρίου μεταφοράς. Ορίστε στη συνέχεια, τα νομίσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη μεταφορά. Αφού επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρονται (από πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]), το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εμφανίσει τους πίνακες με τους κωδικούς κίνησης του κάθε αρχείου που έχετε επιλέξει. Καθορίστε ποιοι από αυτούς θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο σενάριο και επιβεβαιώστε ή όχι την πρόθεσή σας για καταχώρηση των αλλαγών.

.

Προηγούμενο

Merging