Πιστωτικά λόγω Τζίρου

Η εργασία αυτή χρησιμοποιείται για την αυτόματη δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης λόγω τζίρου, με ταυτόχρονο επιμερισμό της αξίας του πιστωτικού στα πωληθέντα είδη που αφορά.

Βασική προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε την εργασία αυτή είναι να ορίσετε τα σενάρια έκπτωσης από την επιλογή [Πελάτες – Λοιπά Αρχεία – Σενάρια Έκπτωσης Λόγω Τζίρου], όπως επίσης να έχετε δηλώσει στα ειδικά στοιχεία των πελατών σας το συγκεκριμένο σενάριο με βάση το οποίο θα υπολογίζονται τα πιστωτικά τους λόγω τζίρου.

Επιλέξτε αρχικά εάν θέλετε η εργασία να εκτελεστεί για συγκεκριμένο πελάτη ή όχι.

Εάν επιλέξετε την εκτέλεση της εργασίας για συγκεκριμένο πελάτη, πρέπει πρώτα να τον επιλέξετε χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Ορίστε στη συνέχεια εάν θα δώσετε συγκεκριμένη αξία πιστωτικού ή όχι, καθώς και τα είδη της αποθήκης τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την εκτέλεση της εργασίας. Επιλέξτε κατόπιν, το χρονικό διάστημα των παραστατικών που θα ληφθούν υπόψη. Δηλώστε τέλος, την ημερομηνία έκδοσης του πιστωτικού παραστατικού καθώς και τον τύπο του. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εκτελέσει αυτόματα την εργασία, τα αποτελέσματα της οποίας μπορείτε να δείτε με την εργασία [Προβολή Παραστατικών].

Εάν δεν επιλέξετε την εκτέλεση της εργασίας για συγκεκριμένο πελάτη, επιλέξτε αρχικά τα είδη της αποθήκης τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την εκτέλεση της εργασίας. Ορίστε στη συνέχεια, τους τύπους παραστατικών που θα περιληφθούν στην εκτέλεση της εργασίας καθώς και το χρονικό διάστημα των παραστατικών αυτών. Δηλώστε τέλος, την ημερομηνία έκδοσης του πιστωτικού παραστατικού καθώς και τον τύπο του. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εκτελέσει αυτόματα την εργασία, τα αποτελέσματα της οποίας μπορείτε να δείτε με την εργασία [Προβολή Παραστατικών].

.