Κλίμακα Προμηθειών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Κλίμακα Προμηθειών για να δημιουργήσετε τον πίνακα με τις κλίμακες τζίρου καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά προμηθειών επί πωλήσεων και εισπράξεων για κάθε κλίμακα.

Εισάγετε τα αρχικά και τελικά ποσά κάθε κλίμακας προμηθειών και στη συνέχεια τα ποσοστά επί πωλήσεων και εισπράξεων της κάθε κλίμακας. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων, πατήστε [Esc] και επιλέξτε «Ναι», για να καταχωρηθούν οι αλλαγές.

Επόμενο

Groups Πωλητών