Μεταβολές – Διαγραφές

Η εργασία Μεταβολές – Διαγραφές παραγγελιών προμηθευτών γίνεται παρόμοια με αυτή της καταχώρησης, παρέχοντας τη δυνατότητα μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της παραγγελίας, ή και ολικής διαγραφής της.

Επιλέξτε την παραγγελία που επιθυμείτε, αναζητώντας την με τον αριθμό της ή κάποια σχετική μάσκα. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της και να μεταβάλλετε όποιο από αυτά επιθυμείτε. Τέλος, επιβεβαιώστε ή όχι τις μεταβολές, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Για να τη διαγράψετε από το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο [Delete] στη θέση οποιουδήποτε σταθερού στοιχείου του προμηθευτή. Μετά από διπλή επιβεβαίωση που θα σας ζητηθεί η παραγγελία θα διαγραφεί. Η διαγραφή είναι οριστική. Δεν είναι δυνατό να επαναφέρετε παραγγελία που διαγράφηκε από το αρχείο.

Προηγούμενο

Νέα Παραγγελία

Επόμενο

Προβολή