Προβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προβολή για να προβάλλετε τις κινήσεις των αξιογράφων. Όπως σε κάθε προβολή, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβολής κανενός στοιχείου του αξιογράφου.

.