Σύνθεση κατά Είδος

Η εργασία Σύνθεση κατά είδος χρησιμοποιείται για να συνθέσετε (ή να διαλύσετε) είδη που αποτελούνται από άλλα είδη.

Για την εκτέλεση της εργασίας πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των σύνθετων ειδών (ποια είδη περιέχουν και σε τι ποσότητες), από την εργασία [Λοιπά Αρχεία – Συνθέσεις Ειδών]. Επιλέξτε στην αρχή εάν για το συγκεκριμένο κωδικό θα κάνετε σύνθεση, διάλυση ή μεταφορά ειδών. Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη ή του προμηθευτή (ανάλογα με τον τύπο κίνησης), το παραστατικό και την ποσότητα των προϊόντων που θα προκύψουν και στη συνέχεια επιλέξτε τους αποθηκευτικούς χώρους όπου θα εισαχθούν τα έτοιμα είδη και από όπου θα εξαχθούν οι πρώτες ύλες. Εάν επιλέξετε “μεταφορά”, κατά την εκτέλεση της εργασίας δημιουργούνται κινήσεις που αφορούν μόνο τα συνθετικά μέρη (πρώτες ύλες).

Οι κωδικοί κίνησης του κάθε τύπου καθορίζονται με την εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές -Αποθήκη]. Αμέσως μετά προβάλλεται στην οθόνη ένα παράθυρο που περιέχει τους κωδικούς των πρώτων υλών με τις ποσότητες που αντιστοιχούν στην προδιαγραφή, καθώς και τα υπόλοιπα του χώρου από τον οποίο εξάγονται οι πρώτες ύλες.

.

Προηγούμενο

Μαζική Εκτύπωση