Παραστατικά από Πωλήσεις

Χρησιμοποιήστε την εργασία, ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να δημιουργήσει αυτόματα παραστατικά παραγωγής από τα καταχωρημένα παραστατικά πωλήσεων των πελατών σας. Η λειτουργία και τα αποτελέσματα της εργασίας, είναι πανομοιότυπα με αυτά της προηγούμενης εργασίας [Κινήσεις από Παραγγελίες].