Πίνακες και Παράμετροι

Στην διαδρομή: Πωλήσεις – Πίνακες – Διαχείριση φυτοφαρμάκων, εμφανίζονται συγκεντρωμένοι οι απαραίτητοι πίνακες (Φάρμακα, Μονάδες, Περιφέρειες, Δήμοι, Καλλιέργειες και Αιτίες), η εργασία ενημέρωσής τους από το site του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και οι παράμετροι της διαχείρισης.

.

.

Πρώτα πρέπει να καθορισθούν οι παράμετροι που αφορούν τα στοιχεία της εταιρίας, τα στοιχεία του λογαριασμού MINAGRIC (που πρέπει να ανοιχθεί στο site του υπουργείου) και την εκτύπωση του εντύπου.

.

.

cid:image002.png@01D0B5A5.6FE786E0

.

Στην συνέχεια εκτελούμε την εργασία «Ενημέρωση στοιχείων», ώστε να ενημερωθούν αυτόματα όλοι οι πίνακες με τις απαραίτητες εγγραφές.

.

.