Ακυρωτικά Άρθρα

Με την εργασία Ακυρωτικά Άρθρα επιλέγετε την κίνηση της Γενικής Λογιστικής με τη γνωστή μέθοδο αναζήτησης κινήσεων, επιλέγετε τον Κωδικό Κίνησης της ακυρωτικής κίνησης και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. ακυρώνει την προεπιλεγμένη αντίστοιχη κίνηση παράγοντας ακυρωτική κίνηση στην ίδια ημερομηνία. Αν η σχεδίαση της ακυρωτικής κίνησης δεν είναι σωστή, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας ενημερώσει με κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα.

.