Μαζική Μεταβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μαζική Μεταβολή για να μεταβάλλετε μαζικά τις κινήσεις των αξιογράφων.

Επιλέξτε τα αξιόγραφα που επιθυμείτε να μεταβάλλετε, θέτοντας τις κατάλληλες απαντήσεις στο παράθυρο διαλόγου της εφαρμογής. Αφού εμφανιστεί η λίστα με τα επιλεγμένα αξιόγραφα, κάντε στο καθένα τις επιθυμητές μεταβολές.

Η λειτουργία είναι όμοια με αυτή που περιγράφηκε στην εργασία “Μεταβολές – Διαγραφές”.

.

Προηγούμενο

Προβολή