Νέο παραστατικό

Χρησιμοποιήστε την εργασία Νέο Παραστατικό για την καταχώρηση των παραστατικών πώλησης και την (προαιρετική) εκτύπωσή τους.

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν κατά την καταχώρηση είναι τα εξής:

Στοιχεία Παραστατικού – Πελάτη

· Παραστατικό

Η εφαρμογή προτείνει το είδος παραστατικού που έχετε καθορίσει σαν προτεινόμενο από την εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Πωλήσεις].

Μπορείτε να αποδεχθείτε αυτό το είδος ή να εισάγετε κάποιο άλλο από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Τα διαθέσιμα είδη παραστατικού που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν ορισθεί από την εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Σειρές Παραστατικών – Πωλήσεις].

· Ημερομηνία

Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία πατώντας [Enter] ή καταχωρείτε την επιθυμητή.