Σενάρια Μεταφοράς

Ο σχεδιασμός ενός σεναρίου μεταφοράς αφορά τον καθορισμό των παραμέτρων σύνδεσης με μία βάση δεδομένων καθώς και την επιλογή των σχετικών αρχείων.

Αναλυτικότερα:

Τύπος σεναρίου (Export / Import)

Επιλέγετε το αν το σενάριο αφορά τη μεταφορά δεδομένων από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προς τη βάση (Export) ή από τη βάση προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. (Import).

· Περιγραφή

Καθορίζεται ο τίτλος του σχεδιαζόμενου σεναρίου.