Νέος Πελάτης

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Χρησιμοποιήστε την εργασία Νέος πελάτης για να καταχωρήσετε τα σταθερά στοιχεία των πελατών σας.

Επιλέξτε αρχικά, εάν θέλετε επαναλαμβανόμενη καταχώρηση ή όχι. Απαντώντας «Ναι» η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία που είναι διαφορετικά για κάθε νέο πελάτη κρατώντας τα υπόλοιπα στοιχεία σταθερά.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε πελάτη είναι:

· Κωδικός

Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τη μορφή του κωδικού που έχετε δώσει στην [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Πελάτες]. Ο κωδικός είναι το ελάχιστο στοιχείο του πελάτη που εισάγετε.

· Επωνυμία

Εισάγετε την επωνυμία του πελάτη.

· Βοηθητικός κωδικός

Εισάγετε το βοηθητικό κωδικό του πελάτη.