Μαζική Εκτύπωση

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μαζική Εκτύπωση για να εκτυπώσετε τις παραγγελίες που δεν έχουν εκτυπωθεί.

Επιλέξτε αρχικά, τα είδη των παραγγελιών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση καθώς και εάν θέλετε εκτύπωση όλων των παραγγελιών ή επιλεκτική εκτύπωση κάποιων συγκεκριμένων.

Ορίστε στη συνέχεια εάν θα εκτυπωθούν τα ήδη εκτυπωμένα παραστατικά παραγγελιών ή όχι, καθώς και το χρονικό διάστημα λήψης των παραγγελιών που θέλετε να εκτυπώσετε. Δηλώστε τέλος, εάν θέλετε ταξινόμηση κατά τύπο παραγγελίας ή όχι.

Εάν επιλέξατε την επιλεκτική εκτύπωση παραγγελιών θα προβληθεί λίστα με όλα τα παραστατικά παραγγελιών που πληρούν τα κριτήριά σας για να τα εκτυπώσετε ένα προς ένα. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εκτυπώσει αυτόματα, χωρίς επιπλέον προειδοποίηση, όλες τις παραγγελίες που πληρούν τα κριτήριά σας.

.