Υπολογισμός Αριθμοδεικτών

Η εργασία Υπολογισμός Αριθμοδεικτών υπολογίζει μαζικά τους αριθμοδείκτες (μέσος χρόνος πληρωμής και μέση ηλικία υπολοίπου) που εμφανίζονται στην πέμπτη σελίδα των σταθερών στοιχείων των πελατών σας.

Επιλέξτε για ποιους πελάτες θέλετε να υπολογιστούν οι αριθμοδείκτες. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] και η εργασία θα εκτελεστεί αυτόματα. Στο τέλος της εργασίας, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προβάλλει κατάλληλο μήνυμα.

.