Μαζική Εκτύπωση

Η εργασία Μαζική Εκτύπωση κινήσεων πελατών εκτελείται με παρόμοιο τρόπο με αυτή της “Προβολής” κινήσεων πελατών.

Επιλέγετε εάν θα περιληφθούν στην περιληπτική προβολή οι ήδη εκτυπωμένες κινήσεις ή όχι, και κατόπιν επιλέγετε αυτές που θέλετε να εκτυπωθούν, διαλέγοντας από όσες προβάλλονται.

Η εργασία θα μπορεί να λειτουργήσει ΜΟΝΟΝ εφόσον έχετε καθορίσει τις παραμέτρους εκτύπωσης κινήσεων από την [Οργάνωση] και εφόσον έχουν σχεδιαστεί οι ανάλογες φόρμες εκτύπωσης.

.

Προηγούμενο

Προβολή