Μαζική Προβολή

Η εργασία Μαζική Προβολή είναι παρόμοια με αυτή της Μαζικής Μεταβολής Παραστατικών, με τη διαφορά ότι δεν επιτρέπει αλλαγές σε κανένα πεδίο των παραγγελιών.

Προηγούμενο

Μαζική Μεταβολή