Μαζική Εκτύπωση

Η εργασία Μαζική Εκτύπωση εκτυπώνει μαζικά τις κινήσεις που επιθυμείτε. Επιλέξτε αρχικά τους τύπους των κινήσεων από τον πίνακα που θα προβληθεί, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [Insert], [Delete], [Home] και [End].

Στη συνέχεια ορίστε το χρονικό διάστημα του οποίου οι κινήσεις θέλετε να περιληφθούν προς εκτύπωση. Τέλος, επιλέξτε αν θα περιληφθούν στην εκτύπωση οι ήδη εκτυπωμένες κινήσεις ή όχι.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. εμφανίζει λίστα με τις επιλεχθείσες κινήσεις και μπορείτε με τη χρήση του πλήκτρου [Enter] να τις εκτυπώσετε.

.

Προηγούμενο

Προβολή

Επόμενο

Αποσβέσεις