Μαζική Προβολή

Η εργασία Μαζική Προβολή είναι παρόμοια με αυτή της Μαζικής Μεταβολής παραστατικών με τη διαφορά ότι δεν επιτρέπει αλλαγές σε κανένα πεδίο των παραγγελιών.

.

Προηγούμενο

Μαζική Μεταβολή