Μετασχηματισμός Παραστατικών

Περιλαμβάνονται δύο εργασίες:

  1. Μετασχηματισμός προσφοράς σε παραγγελία
  2. Μετασχηματισμός από παραγγελία πωλήσεων

Μετασχηματισμός προσφοράς σε παραγγελία

Η εργασία Μετασχηματισμός προσφοράς σε παραγγελία χρησιμοποιείται για να μετασχηματίσει προσφορές από προμηθευτές σας, σε παραγγελίες προς αυτούς.

Επιλέξτε τον τρόπο που θα εμφανίστουν: κατά ημερομηνία, κατά παραστατικό ή κατά προμηθευτή, τους τύπους των παραστατικών και το χρονικό διάστημα του οποίου παραστατικά σας ενδιαφέρουν. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., θα προβάλει λίστα με τις προσφορές που πληρούν τα κριτήρια επιλογής σας. Επιλέξτε την προσφορά που σας ενδιαφέρει και πατήστε το πλήκτρο [Enter] ώστε να προβληθεί η οθόνη με όλα τα στοιχεία της, έτσι όπως καταχωρήθηκαν.

Ο μετασχηματισμός σε παραστατικό παραγγελίας γίνεται πατώντας το πλήκτρο [Escape], οπότε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να γίνει ο μετασχηματισμός ή όχι. Εάν απαντήσετε καταφατικά, στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσετε την ημερομηνία του νέου παραστατικού καθώς και τον τύπο του, επιλέγοντας από τον πίνακα με τα διαθέσιμα παραστατικά, ο οποίος προβάλλετε πατώντας το πλήκτρο [Tab].

Η εργασία εκτελείται αυτόματα μετά την επιλογή του τύπου παραστατικού, χωρίς επιπλέον προειδοποίηση.

Μετασχηματισμός από παραγγελία πωλήσεων

Η εργασία Μετασχηματισμός από παραγγελία πωλήσεων λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο

Προηγούμενο

Μαζική Εκτύπωση