Προβολή

Η εργασία Προβολή Κοστολογίου προβάλλει όλα τα στοιχεία του φακέλου κοστολόγησης έτσι όπως καταχωρήθηκαν ή μεταβλήθηκαν την τελευταία φορά, με τις προηγούμενες εργασίες. Όπως σε όλες τις προβολές, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβολής του φακέλου.