Εντατική Λιανική

Περιεχόμενα

Η εργασία Εντατική Λιανική στη διαχείριση των Πωλήσεων, αφορά την καταχώρηση παραστατικών λιανικής πώλησης με χρήση οθονών αφής (touch screen) και χωρίς την χρήση πληκτρολογίου ή ποντικιού.

Κατά την επιλογή της εργασίας Εντατική Λιανική εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη εργασίας.

Τα γενικά στοιχεία του παραστατικού (Σειρά, Ημερομηνία, Α.Χ., Πελάτης, Τρόπος Πληρωμής, Πωλητής) καθορίζονται αυτόματα με βάση τις σχετικές παραμέτρους του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P.. Ειδικά ο Πωλητής μπορεί να περιοριστεί σε επίπεδο χρήστη εφόσον αυτός έχει συσχετιστεί με συγκεκριμένο Πωλητή μέσα στα στοιχεία του (Οργάνωση – Σύστημα – Ασφάλεια – Χρήστες). 

Η άμεση επιλογή ειδών γίνεται επιλέγοντας Κατηγορία και στη συνέχεια το επιθυμητό Είδος. Ο καθορισμός των Κατηγοριών και των Ειδών που σχετίζονται με την κάθε κατηγορία, γίνεται στους σχετικούς πίνακες της εντατικής λιανικής (βλ. Πίνακες).

Η επιλογή είδους με ποσότητα διαφορετική από την default καθορισμένη γίνεται με την επιλογή του αριθμού από το αριθμολόγιο (που αντιστοιχεί στην επιθυμητή ποσότητα), στη συνέχεια το πλήκτρο [x] και τέλος, την επιλογή του είδους.

Η μετακίνηση στις γραμμές του παραστατικού γίνεται με τα βελάκια του αριθμολογίου. Με τις επιλογές [+] και [-] μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα της επιλεγμένης γραμμής κατά μία μονάδα. Με την επιλογή [C] γίνεται διαγραφή της τρέχουσας γραμμής.

Η μεταβολή των στοιχείων μιας επιλεγμένης γραμμής γίνεται με επιλογή στον τίτλο της σχετικής στήλης, στη συνέχεια επιλογή στο αριθμολόγιο του αριθμού και τέλος, το πλήκτρο [Enter].

 

Στην περίπτωση ειδών με ανάλυση σε Χρώμα / Μέγεθος, εμφανίζεται ειδική οθόνη για τον καθορισμό των ποσοτήτων ανά συνδυασμό χρώματος – μεγέθους. Κάθε επιλογή στο κελί ενός συνδυασμού αυξάνει ή μειώνει την ποσότητα κατά μία μονάδα, ανάλογα με το πρόσημο ([+] ή [-]) που είναι ενεργό, με επιλογή [Χ] γίνεται καθαρισμός όλων των ποσοτήτων και τέλος, με την επιλογή Κλείσιμο επιστρέφετε στην κεντρική οθόνη.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης Barcode για την επιλογή των ειδών ή και των πελατών, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Barcode, στη συνέχεια να σκανάρετε τα είδη και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία να απενεργοποιήσετε την επιλογή Barcode

Προσοχή!: Όσο είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Barcode διαθέσιμο παραμένει μόνο το πλήκτρο [Enter] και αυτό για τις περιπτώσεις που δεν έχει ρυθμιστεί η αυτόματη αποστολή του από τη συσκευή ανάγνωσης. Η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της επιλογής Barcode γίνεται και με το πλήκτρο [F12], ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί η αυτόματη

αποστολή του, στην αρχή και το τέλος, του barcode. Αν δεν χρησιμοποιείται καθόλου συσκευή ανάγνωσης Barcode, είναι προτεινόμενη η αλλαγή της σχετικής παραμέτρου σε «Όχι» (βλ. Παράμετροι).

Κάτω από το αριθμολόγιο υπάρχουν οι διαθέσιμες επιλογές σχετικά με Είδος, Πελάτη, Μικτό κέρδος , Στοιχεία λιανικής,Σχόλιο, Τρόπο πληρωμής και Συρτάρι.

Η επιλογή Είδους ή Πελάτη γίνεται μέσα από τις ειδικές οθόνες που εμφανίζονται με τις σχετικές επιλογές. Αφού επιλεχθεί ο τίτλος της στήλης με βάση την οποία θα γίνει η αναζήτηση στο αρχείο, στη συνέχεια χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο που υπάρχει στο κάτω μέρος της οθόνης και τέλος, επιλέγετε την επιθυμητή εγγραφή.

.

 

 

 

 

 

 

Η επιλογή Τρόπου Πληρωμής δίνει τη δυνατότητα καθορισμού της Συνολικής έκπτωσης, του Πληρωτέου καθώς και των κινήσεων Είσπραξης του παραστατικού. Ο καθορισμός γίνεται με επιλογή του σχετικού πεδίου, στη συνέχεια επιλογή στο αριθμολόγιο του ποσού και τέλος, το πλήκτρο [Enter].

Από την οθόνη του Τρόπου Πληρωμής μπορεί να γίνει άμεση Καταχώρηση του παραστατικού ή Επιστροφή στην κεντρική οθόνη.

Στην επιλογή Στοιχεία μπορεί να γίνει αλλαγή των γενικών στοιχείων του παραστατικού, όπως : Σειρά, Ημερομηνία, Πωλητής (όταν δεν υπάρχει καθορισμένος στον χρήστη), Τρόπος πληρωμής, Σκοπός διακίνησης, Αποθηκευτικός χώρος, Ξένο νόμισμα και Ισοτιμία.

Η αλλαγή γίνεται με επιλογή του σχετικού πεδίου, στη συνέχεια επιλογή της επιθυμητής τιμής και τέλος, το πλήκτρο [Enter].

Από την κεντρική οθόνη μπορείτε να προχωρήσετε σε Καταχώρηση ή Ακύρωση του παραστατικού με τις επιλογές που βρίσκονται στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.

Γενικά, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες της κανονικής τιμολόγησης του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. που έχουν σημασία για τη συγκεκριμένη εργασία, όπως χρήση Barcode, Packing όμοιων κωδικών, Καθορισμός γραμμών κλπ.

Είναι σημαντικό να ρυθμιστούν οι παράμετροι του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P., με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η χωρίς νόημα εμφάνιση μηνυμάτων ελέγχου ή περιττών επιβεβαιώσεων (πχ. έλεγχος υπολοίπου, υπέρβασης πλαφόν, επιβεβαίωση εκτύπωσης κλπ).

.