Amortization Factor

Η εργασία Amortization Factor εκτυπώνει την κατάσταση με την θεωρητικά υπολογισμένη απόσβεση κάθε παγίου ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει. Για κάθε πάγιο απεικονίζονται: Κωδικός παγίου, περιγραφή παγίου, Serial Number, κωδικός πελάτη, περιγραφή πελάτη, συντελεστής τακτικής απόσβεσης, αξία κτήσης, απόσβεση απογραφής, αποσβέσεις, χρήσης και συνολικά, μειώσεις, αναπόσβεστη αξία, ημερομηνία ένταξης.

.