Τύποι Παραθύρων

Περιεχόμενα

Παράθυρο απλής επιλογής

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα στοιχείο ή πεδίο από αυτά που προβάλλονται στο παράθυρο. Μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [Down Arrow] και [Up Arrow], τα οποία φωτίζουν την εκάστοτε επιλογή, και αποδεχθείτε την κατάλληλη για εσάς πατώντας [Enter] ή κάνοντας αριστερό κλικ με το ποντίκι σας στο συγκεκριμένο πεδίο.

Εάν το παράθυρο περιέχει περισσότερα πεδία από όσα χωράνε σε αυτό, στο αριστερό πλαίσιο του παραθύρου εμφανίζονται βελάκια που σας δείχνουν προς ποια κατεύθυνση βρίσκονται. Έτσι μπορείτε να προβάλλετε όλα τα διαθέσιμα πεδία και να επιλέξετε αυτό που επιθυμείτε.

Παράθυρο πολλαπλής επιλογής

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε από ένα έως και όλα τα πεδία που περιέχονται στο παράθυρο. Μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων και εκτελέστε τις ενέργειες που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα ως εξής:

· Down Arrow

Μετακίνηση προς τα κάτω στα πεδία του παραθύρου.

· Up Arrow

Μετακίνηση προς τα πάνω στα πεδία του παραθύρου.

· Home

Επιλογή και ταυτόχρονα φωτισμός όλων των διαθέσιμων πεδίων.

· End

Ακύρωση και ταυτόχρονα απενεργοποίηση του φωτισμού όλων των επιλεγμένων (φωτισμένων) πεδίων.

· Insert ή Right Arrow

Επιλογή του πεδίου που περικλείεται μεταξύ των δύο δεικτών θέσης.

· Delete ή Left Arrow

Ακύρωση του πεδίου που περικλείεται μεταξύ των δύο δεικτών θέσης.

Επόμενο

Τύποι Πεδίων