Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για την μεταβολή των στοιχείων ή την πλήρη διαγραφή των λογαριασμών.

Επιλέξτε το λογαριασμό που σας ενδιαφέρει αναζητώντας τον είτε από τον κωδικό του είτε από την περιγραφή του. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε κάποιο λογαριασμό χρησιμοποιώντας μέρος των ανωτέρω κλειδιών και τα σύμβολα “*” ή “=” ώστε να προβληθούν όλοι οι παραπλήσιοι λογαριασμοί.

Αφού επιλέξετε το λογαριασμό μπορείτε να μεταβάλλεται τα επιθυμητά πεδία θέτοντας τις νέες τιμές ή να διαγράψετε πλήρως τον συγκεκριμένο λογαριασμό πατώντας το πλήκτρο [Delete]. Εάν έχετε επιλέξει τη διαγραφή του λογαριασμού, η εφαρμογή θα σας ζητήσει διπλή επιβεβαίωση πριν από την οριστική του διαγραφή.

.

Προηγούμενο

Νέος Λογαριασμός

Επόμενο

Προβολή