Ευρετήριο

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ευρετήριο για τη μαζική προβολή ή μεταβολή των πελατών. Αναζητήστε τον πελάτη που επιθυμείτε να προβάλλετε ή να μεταβάλλεται, χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Η λειτουργία της εργασίας είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφηκε στις εργασίες “Μεταβολές – Διαγραφές” και “Προβολές”.

.

.

Προηγούμενο

Καρτέλα

Επόμενο

Υπόλοιπα