Στοιχεία ειδών

Περιεχόμενα

Στα σταθερά στοιχεία των ειδών που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα ενεργοποιούμε το «Ειδικό χαρακτηριστικό: 22 – Διαχείριση φυτοφαρμάκων» και συμπληρώνουμε τα πεδία στην σχετική οθόνη που εμφανίζεται με την ενεργοποίηση του ειδικού χαρακτηριστικού.

.

.

Ο καθορισμός των πεδίων: Φάρμακο, Μονάδα και Περιεχόμενο είναι υποχρεωτικός, ενώ η σχετική οθόνη εμφανίζεται και με [Ctrl+F7] κατά την μεταβολή / προβολή των ειδών που έχουν ενεργοποιημένο το εδικό χαρακτηριστικό 22.

.