Σχεδίαση Ετικετών

Με την εργασία Σχεδίαση Ετικετών μπορείτε να σχεδιάσετε τη μορφή των ετικετών που θα χρησιμοποιείτε για τους Πελάτες, αλλά και να μεταβάλλετε τις υπάρχουσες. Στην εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε 32 διαφορετικούς σχεδιασμούς ετικετών. Μπαίνοντας στην εργασία, εμφανίζεται πίνακας με τις υπάρχουσες σχεδιάσεις. Για να δημιουργήσετε μια νέα σχεδίαση κατεβείτε σε μια κενή θέση και πατήστε [Enter]. Εισάγετε αρχικά μια περιγραφή για τη σχεδίαση σας, έτσι ώστε να μπορείτε να διακρίνετε εύκολα τις σχεδιάσεις που έχετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο της σχεδίασης της ετικέτας, καθώς και το αρχείο που θα σχεδιάσετε την ετικέτα.

Υπάρχουν δυο τύποι σχεδίασης ετικετών: Draft και Γραφικών. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά.