Φυσική Απογραφή

Η εργασία Φυσική Απογραφή, σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τη απογραφή των ειδών σας, με βάση την πραγματική καταμέτρηση στους αποθηκευτικούς χώρους σας και στη συνέχεια να διορθώσετε τη λογιστική απογραφή της εφαρμογής. Για την καταχώρηση της φυσικής απογραφής των ειδών σας, υπάρχουν δύο διαφορετικές εργασίες : βάσει αναζήτησης των ειδών ή βάσει barcode.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε βάσει αναζήτησης ειδών, τότε:

Επιλέξτε τον αποθηκευτικό χώρο για τον οποίο θέλετε να καταχωρήσετε τα αποτελέσματα της φυσικής απογραφής και στη συνέχεια τα είδη της αποθήκης σας, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Επιλέξτε στη συνέχεια τον κωδικό κίνησης της φυσικής απογραφής εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός, και την ημερομηνία, στη οποία αφορούν τα υπόλοιπα της φυσικής απογραφής. Αφού επιλέξετε εάν θέλετε μόνο τα είδη που έχουν κινηθεί η όχι, προβάλλεται η κατάσταση των ειδών στην οποία καταχωρείται διαδοχικά το αποτέλεσμα των μετρήσεων σας στην αποθήκη.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε βάσει barcode, τότε:

Επιλέξτε τον αποθηκευτικό χώρο για τον οποίο θέλετε να καταχωρήσετε τα αποτελέσματα της φυσικής απογραφής. Προβάλλεται η κατάσταση των ειδών, για τα οποία έχετε δηλώσει barcode, και καταχωρείτε διαδοχικά το αποτέλεσμα των μετρήσεων σας στην αποθήκη. Στη συνέχεια, επιλέξτε δημιουργία κινήσεων, δίνοντας τον κωδικό κίνησης της φυσικής απογραφής (εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός), και την ημερομηνία, στην οποία αφορούν τα υπόλοιπα της φυσικής απογραφής.

Προσοχή στο χειρισμό !

Η κίνηση του βέλους δεν επιφέρει αποτέλεσμα. Η προώθηση με [Enter] μηδενίζει το υπόλοιπο του είδους.

Η εργασία περατώνεται με [Esc] και επιβεβαίωση της πρόθεσής σας να καταχωρηθούν ή όχι οι κινήσεις φυσικής απογραφής.

.

Προηγούμενο

Μαζική Απογραφή