Ημερολόγιο

Η εργασία Ημερολόγιο Αξιογράφων δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης σε μορφή ημερολογίου των εισπρακτέων και πληρωτέων αξιογράφων, με βάση την ημερομηνία λήξης τους. Το ημερολόγιο μπορεί να είναι εβδομαδιαίο, μηνιαίο ή ετήσιο ανάλογα με τη σχετική επιλογή.

Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να προβάλλετε το ημερολόγιο εκείνης της ημέρας, ενώ με διπλό κλικ πάνω σε ένα αξιόγραφο μπορείτε να δείτε τα στοιχεία του. Ακόμα, με τη χρήση των φίλτρων που υπάρχουν στην εργασία μπορείτε να επιλέξετε τα συγκεκριμένα είδη ή καταστάσεις αξιογράφων, που επιθυμείτε να εμφανίζονται.

Με την επιλογή [Ρυθμίσεις] μπορείτε να καθορίσετε τα προεπιλεγμένα (default) φίλτρα και χαρακτηριστικά που θέλετε να έχει η εργασία, ενώ υπάρχει ακόμα και δυνατότητα ενεργοποίησης μηνυμάτων υπενθύμισης, αφού πρώτα καθοριστούν οι σχετικές ειδικές παράμετροι αξιογράφων.

Cash Flow

Η εργασία Cash Flow Αξιογράφων δίνει τη δυνατότητα συγκεντρωτικής παρακολούθησης των μελλοντικών χρηματοροών από τα εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα, με βάση την ημερομηνία λήξης τους. Η παρουσίαση μπορεί να είναι εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια ανάλογα με τη σχετική επιλογή.

Η εργασία επεξεργάζεται τα αξιόγραφα που η ημερομηνία λήξης τους είναι ίση ή μεταγενέστερη μιας δοτής ημερομηνίας, καθώς και τη διαφορά τους. Η εφαρμογή προτείνει ως ημερομηνία ελέγχου την ημερομηνία εισόδου, μπορείτε ωστόσο να επιλέξετε και οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία. Ακόμα, με τη χρήση των φίλτρων που υπάρχουν στην εργασία μπορείτε να επιλέξετε τα συγκεκριμένα είδη ή καταστάσεις αξιογράφων, που επιθυμείτε να συμμετέχουν.

Με τη χρήση του μεγεθυντικού φακού ή διπλό κλικ, μπορείτε να προβάλλετε αναλυτικά τα στοιχεία των αξιογράφων που διαμορφώνουν την εικόνα, ενώ μπορείτε να εξάγετε τα αποτελέσματα της εργασίας και σε [Excel].

.

Προηγούμενο

Μαζική Εκτύπωση