Αντικατάσταση Γενικής Λογιστικής Κεφαλαίου με Λογιστική Διαχείριση Capital

Αντικατάσταση Γενικής Λογιστικής ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ με Λογιστική διαχείριση Capital

.

1ο Βήμα

Εγκαθιστάτε την εφαρμογή Capital και δημιουργείτε μια νέα εταιρία.

.

2ο Βήμα

Στο Capital χρησιμοποιήστε την εργασία Data migration για μεταφορά του λογιστικού σχεδίου και των άρθρων από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, στην εταιρία που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα. (Οργάνωση – Εταιρίες / Χρήσεις – Data migration ). Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σύνδεσης στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ, επιλέξτε την «Αντικατάσταση ΓΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ».

.

.

3ο Βήμα

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς στο Capital, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ορίζουμε ως τιμή της παραμέτρου «Με λογιστική διαχείριση Capital» το «ΝΑΙ» (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικές ). Στην συνέχεια επιλέγουμε κλείσιμο της εφαρμογής και νέα είσοδο.

.

.

4ο Βήμα

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ στις γέφυρες σύνδεσης με την Γενική Λογιστική στις εργασίες «Σύνδεση εισπράξεων», «Σύνδεση πληρωμών», «Σύνδεση αξιογράφων», «Παραστατικά πώλησης» και «Παραστατικά αγοράς», για κάθε κίνηση καθορίζετε τον αντίστοιχο κωδικό κίνησης Γενικής λογιστικής του Capital (Οργάνωση – Παράμετροι – Συσχετισμός με Λογ/κή). Επιπλέον, στις εργασίες «Σύνδεση εισπράξεων» και «Σύνδεση πληρωμών» πληκτρολογείτε τον αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό.

.

.

.

Ενημέρωση Γενικής Λογιστικής από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ στο Capital

Εξάγουμε το αρχείο GDATA από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Οργάνωση – Γενικές εργασίες – Ενημέρωση λογιστικής – Εξαγωγή αρχείου).

Εισάγουμε στο Capital το αρχείο GDATA του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Λογιστική – Εργασίες – Εισαγωγή αρχείου GDATA).

.