Πίνακες

Η εργασία Πίνακες διαχειρίζεται τους βοηθητικούς πίνακες που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή για την κατευθείαν εισαγωγή στοιχείων, όπου αυτά είναι απαραίτητα. Με την εργασία αυτή, θα δημιουργήσετε αυτούς τους πίνακες και θα τους τροποποιείτε όποτε χρειαστεί. Αναλυτικά, περιέχονται οι ακόλουθοι πίνακες:

.

1.Χαρακτηριστικό – 1
2.Χαρακτηριστικό -2
3.Τιμοκατάλογοι
4.Μονάδες Μέτρησης
5.Μεγεθολογία
6.Χρωματολόγια
7.Χρώματα
8.Σεζόν
9.Στρογγυλοποιήσεις
10.Αιτιολογίες
11.Συνδυασμένη Ονοματολογία
12.Δασμολογικές Κλάσεις
13.Λογιστικές Κατηγορίες
14.ITF 14
15.Τμήματα
16.E-Shop

Χαρακτηριστικά 1 και 2

Οι εργασίες Χαρακτηριστικό 1 και 2 δημιουργούν τους αντίστοιχους πίνακες χαρακτηριστικών (κατηγοριών) από τους οποίους επιλέγετε κατηγορία όταν εισάγετε κάποιο νέο είδος στην αποθήκη. Εισάγετε τον κωδικό της κατηγορίας και ακριβώς δίπλα την περιγραφή της. Ο κωδικός είναι αλφαριθμητικό πεδίο, δηλαδή μπορεί να αποτελείται από γράμματα, ψηφία ή συνδυασμό τους. Πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Τιμοκατάλογοι

Στους πίνακες τιμοκαταλόγων έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μέχρι και 500 διαφορετικούς τιμοκαταλόγους, στους οποίους θα ανήκουν τα είδη της αποθήκης σας. Εισάγετε αρχικά, τον αριθμό του τιμοκαταλόγου (1-500).

Εάν ο τιμοκατάλογος υπάρχει ήδη, μπορείτε να τροποποιήσετε όποιο από τα στοιχεία του επιθυμείτε. Δίπλα από τον αριθμό του καταλόγου θα προβληθεί η ονομασία (περιγραφή) του. Εάν δεν έχει δημιουργηθεί ο κατάλογος, η περιγραφή και όλα τα άλλα πεδία του θα είναι κενά, οπότε μπορείτε να τα εισάγετε.

Οι τιμοκατάλογοι περιέχουν την έκπτωση που αναλογεί σύμφωνα με την ποσότητα του είδους, αλλά και σύμφωνα με την κατηγορία του πελάτη. Εκτός από την πρώτη έκπτωση, μπορείτε να εισάγετε και δεύτερη έκπτωση, επιλέγοντας με το mouse την αντίστοιχη επιλογή, η οποία θα εμφανίζεται στις γραμμές παραστατικών. Έχετε στη διάθεσή σας 6 ομάδες ποσοτήτων και 20 περιοχές πελατών. Δημιουργήστε τις ομάδες ποσοτήτων και καταχωρήστε τις στα αντίστοιχα πεδία της οθόνης. Για διευκόλυνσή σας, εισάγετε μόνο τα πεδία “έως”, αφού τα πεδία “από” συμπληρώνονται αυτόματα από την εφαρμογή. Για κάθε περιοχή πελάτη μπορείτε να εισάγετε έξι διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης, ανάλογα με την πωλούμενη ποσότητα. Καταχωρήστε όσες ομάδες ποσοτήτων και περιοχές πελατών επιθυμείτε και απαντήστε καταφατικά στην ερώτηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. για καταχώρηση του Τιμοκαταλόγου. Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες περιοχές όποτε χρειαστεί.

Μπορείτε ακόμη να διαγράψετε έναν τιμοκατάλογο από το αρχείο πατώντας το πλήκτρο [Delete]. Μετά από διπλή επιβεβαίωση της διαγραφής που θα σας ζητηθεί, ο συγκεκριμένος τιμοκατάλογος θα διαγραφεί.

Μονάδες Μέτρησης

Με τον ίδιο τρόπο, όπως παραπάνω, συμπληρώνεται ο Πίνακας μονάδων μέτρησης. Καταχωρείτε έως 250 διαφορετικές μονάδες μέτρησης, με τους κωδικούς και τις περιγραφές τους. Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Μεγεθολογία-Χρωματολόγια-Χρώματα-Σεζόν

Οι εργασίες ΜεγεθολογίαΧρωματολόγια-Χρώματα και Σεζόν δημιουργούν τους αντίστοιχους πίνακες (μεγεθολογίαχρωματολόγια-χρώματα-σεζόν). Τις εγγραφές των πινάκων αυτών τις χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση των σχετικών πεδίων κατά την εισαγωγή νέου είδος στην αποθήκη με διαχείριση ανά Χρώμα / Μέγεθος.

Στρογγυλοποιήσεις

Η εργασία Στρογγυλοποιήσεις χρησιμοποιείται για να καθοριστεί με ποιο τρόπο θα γίνεται αυτόματη στρογγυλοποίηση των τιμών. Εισάγετε την περιοχή τιμών (από – έως) και την επιθυμητή στρογγυλοποίηση σε μονάδες. Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Αιτιολογίες

Με την εργασία Αιτιολογίες κινήσεων αποθήκης δημιουργείτε ένα πίνακα με τις συνηθέστερες αιτιολογίες κινήσεων αποθήκης, έτσι ώστε να επιλέγετε απ’ αυτόν κάποιο σχόλιο κάθε φορά που εισάγετε κίνηση και βρίσκεστε στο πεδίο της αιτιολογίας της. Καταχωρείτε την αιτιολογία και τον κωδικό της, με παρόμοιο τρόπο όπως σε όλους τους πίνακες. Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Συνδυασμένη Ονοματολογία

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τον πίνακα με τους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που χρησιμοποιείτε στα είδη της αποθήκης σας. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται στις Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις.

Συμπληρώστε τον κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας, τις τέσσερις περιγραφές, καθώς και συμπληρωματική μονάδα μέτρησης. Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Δασμολογικές Κλάσεις

Με τον ίδιο τρόπο, όπως παραπάνω, δημιουργήστε τον πίνακα με τις Δασμολογικές Κλάσεις, που χρησιμοποιείτε στα είδη της αποθήκης σας. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται στην κοστολόγηση εισαγωγών.

Συμπληρώστε την περιγραφή της δασμολογικής κλάσης, το ποσοστό δασμού και την τυχόν επιδότηση ΝΕΠ. Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Λογιστικές Κατηγορίες

Η εργασία αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός πίνακα διαχωρισμού των ειδών σε κατηγορίες (Εμπορεύματα, Προϊόντα, κ.λ.π.), προκειμένου να λειτουργεί αυτόματα η ενημέρωση των λογαριασμών Φ.Π.Α. Γενικής Λογιστικής. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι:

· Περιγραφή

Πληκτρολογήστε την περιγραφή της κατηγορίας των ειδών.

· Λογαριασμός εισαγωγών

Εισάγετε το συνθετικό του λογαριασμού λογιστικής που αφορά τις εισαγωγές (αγορές) σας.

· ΦΠΑ αγορών

Εισάγετε το συνθετικό του λογαριασμού λογιστικής που αφορά τον ΦΠΑ των εισαγωγών (αγορών) σας.

· Λογαριασμός εξαγωγών

Εισάγετε το συνθετικό του λογαριασμού λογιστικής που αφορά τις εξαγωγές (πωλήσεις) σας.

· ΦΠΑ πωλήσεων

Εισάγετε το συνθετικό του λογαριασμού λογιστικής που αφορά τον ΦΠΑ των εξαγωγών (πωλήσεων) σας.

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

ITF 14

Η εργασία σας δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης ειδών με βάση το νέο είναι πρότυπο γραμμωτού κώδικα (barcode) ITF– 14, το οποίο αποτελεί εξέλιξη του γνωστού ΕΑΝ–13.

Ορίστε μέχρι 50 σενάρια αντιστοιχιών ψηφίου VL (μεταβλητού ψηφίου) ποσοτήτων. Εάν στα είδη σας δηλώσετε ποιο από τα σενάρια θα χρησιμοποιεί, τότε, διαβάζοντας με κάποιο Barcode Reader τον κωδικό κατά την καταχώρηση παραστατικών αγοράς / πώλησης, έρχεται αυτόματα και η ποσότητα από τον πίνακα.

Τμήματα

Ορίζετε τα τμήματα ειδών ανάλογα με το συντελεστή καθαρού κέρδους και Φ.Π.Α., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με την ταμειακή.

E-Shop

Με την εργασία αυτή, δημιουργείτε τους πίνακες για τους Κατασκευαστές και τις Κατηγορίες των ειδών Eshop.

· Κατασκευαστές

Στον πίνακα «Κατασκευαστές» e-Shop, καταχωρείτε τους κατασκευστές των ειδών της αποθήκης. Στην Περιγραφή καταχωρείτε την ονομασία του κατασκευαστή και στο Logo πατώντας το πλήκτρο [Tab] επιλέγετε την εικόνα της κάθε Κατασκευαστή.

· Κατηγορίες

Στον πίνακα «Κατηγορίες» e-Shop, καταχωρείτε τις διάφορες κατηγορίες των ειδών της αποθήκης. Στην Περιγραφή / Description καταχωρείτε την ονομασία των κατηγοριών των ειδών στα ελληνικά και στα αγγλικά αντίστοιχα, στο Logo πατώντας το πλήκτρο [Tab] επιλέγετε την εικόνα της κάθε κατασκευαστή και στην Κατηγορία καταχωρείτε τον κωδικό της κύριας Κατηγορίας στην οποία ανήκει, αν πρόκειται για υποκατηγορία.

.