Γραφικές παραστάσεις

Η επανασχεδίαση των σελίδων των γραφικών στα στοιχεία των Ειδών, Πελατών, Προμηθευτών και Λογαριασμών προσφέρει τη δυνατότητα οπτικής απεικόνισης πολλαπλών γραφικών παραστάσεων.

Οι πολλές σελίδες γραφικών εμφανίζονται πλέον ως μία, επιτρέποντας στο χρήστη τη προβολή των προτεινόμενων από το πρόγραμμα γραφικών παραστάσεων, αλλά και αυτών που έχει σχεδιάσει ο ίδιος (βλ. επόμενη οθόνη).

 

 

Εδώ υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

 

Επιλογή: Προβάλλεται λίστα με τα σχεδιασμένα γραφικά του συγκεκριμένου κυκλώματος, για μετάβαση στο επιθυμητό.

 

Bars: Επιλέγεται η μορφή των στηλών του γραφήματος (Normal, Gradient, Stacked, Slant Cube, Bevel, Arrow).

 

Pies: Καθορίζεται το στυλ του γραφήματος με τη μορφή πίτας (Normal, Exploded, Semi Pie, Donut, Donut Exploded, Semi Donut), ενώ παράλληλα καθορίζεται η διάσταση που θα απεικονιστεί στην πίτα.

 

Lines: Επιλέγεται η απεικόνιση του γραφήματος με τη μορφή γραμμών (Normal, Point, Stairs).

 

3D: Ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η τρισδιάστατη απεικόνιση του γραφήματος.

 

Excel: Εξάγεται το γράφημα στο Microsoft Excel.

 

Εκτύπωση: Αποστέλλεται το γράφημα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

 

Η καρτέλα των γραφικών λειτουργεί διαδραστικά, προβάλλοντας άμεσα τα αποτελέσματα των εκάστοτε επιλογών.

 

Σχεδίαση γραφικών

 

Η σχεδίαση επιπλέον γραφικών παραστάσεων, είναι εφικτή σε όσους συνδυασμούς του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσφέρουν τέτοια επιλογή και πραγματοποιείται στην ενότητα «Γραφικά» στο κεντρικό μενού του προγράμματος.

 

.