Σχεδίαση Ετικετών

Με την εργασία Σχεδίαση Ετικετών σχεδιάστε τη μορφή των ετικετών που θα χρησιμοποιείτε για τους Προμηθευτές, αλλά και να μεταβάλλετε τις υπάρχουσες. Στην εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε 32 διαφορετικούς σχεδιασμούς ετικετών. Μπαίνοντας στην εργασία εμφανίζεται πίνακας με τις υπάρχουσες σχεδιάσεις. Για να δημιουργήσετε μια νέα σχεδίαση κατεβείτε σε μια κενή θέση και πατήστε [Enter]. Εισάγετε αρχικά μια περιγραφή για τη σχεδίαση σας, έτσι ώστε να μπορείτε να διακρίνετε εύκολα τις σχεδιάσεις που έχετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο της σχεδίασης της ετικέτας, καθώς και το αρχείο που θα σχεδιάσετε την ετικέτα.

Υπάρχουν δυο τύποι σχεδίασης ετικετών: Draft και Γραφικών. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά.

Σχεδίαση ετικετών Draft

Ορίστε το πεδίο που θέλετε να εκτυπώνετε σε κάθε σειρά, επιλέγοντας από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Αρχίζετε τοποθετώντας πεδία στην αριστερή στήλη, ορίστε κατόπιν τα κενά μεταξύ των στηλών και τέλος τα πεδία της δεξιάς στήλης. Μόλις ολοκληρωθεί η ετικέτα, συνεχίστε με τα 3 πεδία της ετικέτας του Βar-Code. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα συμπληρώσετε τα στοιχεία που αφορούν το χαρτί με τις ετικέτες που έχετε. Αναλυτικά:

· Αριθμός ετικετών οριζόντια

Οι ετικέτες που βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη (η μία δίπλα στην άλλη) στο χαρτί.

· Ωφέλιμες γραμμές κειμένου

Οι γραμμές κειμένου που χωράνε να εκτυπωθούν στην ετικέτα.

· Ωφέλιμο μήκος ετικέτας (χαρακτ.)

Οι χαρακτήρες που χωράνε να εκτυπωθούν στην ετικέτα.

· Κενές στήλες μεταξύ ετικετών

Οι στήλες που χωρίζουν ετικέτες.

· Κενές γραμμές μεταξύ ετικετών

Οι γραμμές (κειμένου) μεταξύ των ετικετών.

· Κενά αριστερά της πρώτης ετικέτας

Οι κενοί χαρακτήρες αριστερά από την πρώτη ετικέτα.

· Ύψος Βar-Code

Το ύψος σε περάσματα κεφαλής εκτυπωτή που θα καταλάβει το Βar-Code.

· Πλάτος γραμμής Βar-Code

Το πλάτος της κάθε γραμμής του Βar-Code σε dots (τελείες).

· Κενά αριστερά του Βar-Code

Οι κενοί χαρακτήρες αριστερά από την πρώτη ετικέτα του Βar-Code.

· Ωφέλιμες γραμμές Βar-Code

Το ύψος σε χαρακτήρες που καταλαμβάνει το Βar-Code.

· Φορές εκτύπωσης Βar-Code

Οι φορές που θα εκτυπωθεί (περαστεί ξανά από πάνω) το κάθε Βar-Code.

· Περιγραφή Βar-Code [Ν/Ο]

Εάν θα τυπώνεται περιγραφή του πεδίου που περιέχεται στο Βar-Code, κάτω από αυτό.

· Συμπυκνωμένη γραφή [Ν/Ο]

Εάν θα τυπώνονται συμπυκνωμένες οι ετικέτες.

· Συντελεστής συμπύκνωσης

Εάν εισάγετε «Ναι» πιο πάνω, τότε εισάγετε εδώ το συντελεστή συμπύκνωσης (κανονική εκτύπωση = 1.00).

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή των παραπάνω πληροφοριών, καταχωρήστε τις αλλαγές επιλέγοντας «Ναι» ή επιλέξτε «Όχι» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο menu χωρίς να καταχωρηθούν. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όποιο από τα υπόλοιπα set ετικετών θέλετε.

Σχεδίαση Ετικετών Graphics

Στην επιλογή «Παράμετροι» καθορίζετε τις ιδιότητες που θα ισχύουν για όλη την ετικέτα.

· Εικόνα Φόντου

Επιλέξτε το αρχείο εικόνας που θέλετε να εφαρμοστεί σαν φόντο (background image) και ορίστε αν θα εκτυπώνεται ή όχι, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της ετικέτας.

· Χρώμα

Καθορίστε το χρώμα του φόντου της ετικέτας.

· Γραμματοσειρά

Καθορίστε τα στοιχεία της γραμματοσειράς, δηλαδή το χρώμα, το μέγεθος και τη μορφή.

· Εμφάνιση πλέγματος

Επιλέξτε “True” αν θέλετε να εμφανίζεται το πλέγμα κατά τη σχεδίαση.

· Στοίχιση στο πλέγμα:

Επιλέξτε “True” αν θέλετε τα πεδία της ετικέτας να στοιχίζονται πάνω στις γραμμές του πλέγματος.

· Ύψος πλέγματος

Επιλέξτε το ύψος του πλέγματος.

· Πλάτος πλέγματος

Επιλέξτε το πλάτος του πλέγματος.