Μεταβολές – Διαγραφές

Η εργασία Μεταβολές – Διαγραφές χρησιμοποιείται για τις μεταβολές των στοιχείων των προδιαγραφών αλλά και για την πλήρη διαγραφή τους.

Επιλέξτε την προδιαγραφή που θέλετε να μεταβάλλετε ή να διαγράψετε, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να δείτε τα στοιχεία της και να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές. Αφού τις ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι τις αλλαγές αυτές.

Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποια προδιαγραφή, πατήστε το πλήκτρο [Delete] και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Προηγούμενο

Νέα Προδιαγραφή

Επόμενο

Προβολή