Στήλες Browser Αναζήτησης

Στην ενότητα καθορισμού των παραμέτρων του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις στήλες που επιθυμείτε να εμφανίζονται στους Browser αναζήτησης των εγγραφών σας.

Αρχικά επιλέξτε το κύκλωμα για το οποίο θα ορίσετε τις στήλες αναζήτησης.

Με την επιλογή οποιουδήποτε κυκλώματος εμφανίζεται παράθυρο στο οποίο προβάλλονται οι προτεινόμενες από το πρόγραμμα στήλες που αφορούν τη συγκεκριμένη ενότητα.

Σε κάθε γραμμή του παραπάνω πίνακα πατήστε το πλήκτρο [Tab] για να επιλέξετε τη στήλη που επιθυμείτε. Η σειρά με την οποία εισάγετε τις στήλες θα είναι και η σειρά με την οποία θα εμφανίζονται κατά την αναζήτηση των εγγραφών σας. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μέχρι και 15 στήλες για την κάθε ενότητα.

Αναλυτικότερα:

  • Πεδίο

Εισάγεται αυτόματα ο αριθμός του πεδίου που επιλέξατε.

  • Τίτλος

Εισάγεται η περιγραφή της στήλης που επιλέξατε. Μπορείτε να αλλάξετε την περιγραφή αυτή πληκτρολογώντας την τιμή που επιθυμείτε.

  • Μήκος

Εισάγεται το τρέχον μήκος του πεδίου, ενώ μπορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε διαφορετική τιμή.

Προσοχή! Το μήκος των πεδίων Κωδικών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που έχει οριστεί στις ειδικές παραμέτρους της κάθε ενότητας.

Τέλος, πατήστε [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις αλλαγές σας απαντώντας κατάλληλα στην ερώτηση της εφαρμογής.