Προμήθειες ανά Κλάση

Στην εκτύπωση Προμήθειες ανά Κλάση αποτυπώνεται αναλυτικά για κάθε πωλητή, κατάσταση με τις πωλήσεις του και τις αναλογούσες προμήθειες, ανά κλάση προμήθειας.

Καθορίστε τα κριτήρια της εκτύπωσης μέσα από τον προκαθορισμένο διάλογο της εφαρμογής και επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι εκτύπωσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εκτυπωθούν ή όχι οι κλάσεις που έχουν μηδενικό ποσοστό προμήθειας.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται τα εξής πεδία: κωδικός πωλητή, όνομα πωλητή, Α/Α κλάσης, κλάση, πωλήσεις, προμήθεια.