Αναζήτηση στα Αρχεία Κινήσεων

Στα αρχεία κινήσεων μπορείτε να αναζητήσετε εγγραφές χρησιμοποιώντας τα βασικά κλειδιά του αρχείου που προτείνονται. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε εγγραφές από το σύνολο των κλειδιών αναζήτησης, χρησιμοποιώντας τον χαρακτήρα “ \ “, οπότε εμφανίζεται παράθυρο με όλα τα διαθέσιμα κλειδιά αναζήτησης.

.