Απευθείας Εισαγωγή

Αν γνωρίζετε ολόκληρο το κλειδί αναζήτησης (κωδικός, περιγραφή κλπ), έχετε τη δυνατότητα να το πληκτρολογήσετε ώστε η εφαρμογή να προβάλει αποκλειστικά τη συγκεκριμένη εγγραφή που επιθυμείτε.

.

Επόμενο

Χρήση Masking