Σενάρια Έκπτωσης Τζίρου

Με την εργασία Σενάρια Έκπτωσης Τζίρου μπορείτε να δημιουργήσετε τα σενάρια έκπτωσης σύμφωνα με τα οποία θα επιβεβαιώσετε τα ποσά των πιστωτικών έκπτωσης λόγω τζίρου που θα πάρετε από τους προμηθευτές σας.

Εισάγετε αρχικά, την περιγραφή του κάθε σεναρίου. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [Tab] ώστε να καταχωρήσετε τις επιλογές του κάθε σεναρίου.

Καταχωρήστε σε κάθε κλίμακα του πίνακα, το όριο τζίρου που αφορά καθώς και το ποσοστό έκπτωσης που θα υπολογίζεται αυτόματα στο πιστωτικό έκπτωσης, μόλις οι αγορές σας το ξεπεράσουν.

.

.