Συμπίεση Αποσβέσεων

Η εκτέλεση της εργασίας αυτής έχει σαν αποτέλεσμα την συμπίεση όλων των κινήσεων αποσβέσεων κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών και την συγκέντρωση τους σε μία κίνηση αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης.

Η εργασία αυτή είναι χρήσιμη κυρίως στις εταιρίες με υπερδωδεκάμηνη χρήση και εκτελείται αυτόματα μόλις την επιβεβαιώσετε.

.