Μαζική Διαγραφή Προδιαγραφών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να διαγράψετε μαζικά προδιαγραφές. Επιλέξτε τον κωδικό ή τους κωδικούς προδιαγραφής που θέλετε και επιβεβαιώστε την εργασία.

Προηγούμενο

Ακύρωση Εκτέλεσης